Ξεκινάει το 2o Agribusiness Forum

Το 2ο ετήσιο διεθνές συνέδριο AgriBusiness Forum με θέμα “Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα στην ψηφιακή εποχή” αποτελεί το απόλυτο γεγονός για την αγροτεχνολογία στην Ελλάδα.

– 8 συνεδρίες αιχμής που εστιάζουν στον εκσυγχρονισμό και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας στην ψηφιακή εποχή
– 60 διακεκριμένοι ομιλητές της διεθνούς, ευρωπαϊκής και ελληνικής γεωργίας
– 200 σύνεδροι από καινοτόμες & νεοφυείς επιχειρήσεις, αγρότες, παραγωγούς, τράπεζες, πανεπιστήμια και φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα