Πρώτη σε ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας η Ελλάδα

Σύμφωνα με την έκθεση η οικονομική ανάκαμψη που άρχισε στην Ε.Ε. την άνοιξη του 2013 παραμένει υποτονική και οι πρόσφατες προβλέψεις για το ΑΕΠ της Ε.Ε. έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω. Ωστόσο παρά την αστάθεια της μακροοικονομικής κατάστασης διαπιστώνεται ότι η απασχόληση παρουσίασε μικρή αλλά σταθερή αύξηση στην Ε.Ε. από τα μέσα του 2013 και μετά. Η απασχόληση αυξήθηκε στα περισσότερα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ακόμη και σε εκείνα που παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσοστά ανεργίας, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία και η Πορτογαλία. Η υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης στο τρίτο τρίμηνο του 2014 σε σχέση με το προηγούμενο καταγράφηκε στην Ελλάδα (1,7%) και στην Πορτογαλία (1,4%). Ωστόσο η έκθεση τονίζει ότι η επιστροφή στα προ κρίσης επίπεδα ανεργίας συντελείται με βραδύτερους από τους προσδοκώμενους ρυθμούς.
Συγκεκριμένα η έκθεση αναφέρει ότι το ποσοστό απασχόλησης παραμένει κάτω από τα επίπεδα του 2008 στα δύο τρίτα των κρατών-μελών. Η μεγαλύτερη μείωση της απασχόλησης από το 2008 ώς το δεύτερο τρίμηνο του 2014 καταγράφηκε στην Ελλάδα (13,7 ποσοστιαίες μονάδες), 
Εξάλλου η έκθεση υπογραμμίζει το πρόβλημα της μακροχρόνιας ανεργίας, καθώς και τις περιορισμένες ευκαιρίες απασχόλησης για τους νέους (15-24 ετών) και τους ενήλικους νεαρής ηλικίας (25-39 ετών).
ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Σε ό,τι αφορά το εισόδημα των νοικοκυριών, η έκθεση διαπιστώνει ότι στο δεύτερο τρίμηνο του 2014 αυξήθηκε με πολύ αργούς ρυθμούς στα περισσότερα κράτη-μέλη, όχι όμως στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, όπου εξακολουθεί να μειώνεται. «Η βελτίωση της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών με χαμηλό εισόδημα, η οποία παρατηρήθηκε κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, φαίνεται ότι ανακόπηκε τους τελευταίους μήνες», υπογραμμίζει η έκθεση..
Τέλος η έκθεση διαπιστώνει ότι η απασχόληση έχει βελτιωθεί στους περισσότερους τομείς, ιδιαίτερα όμως στην υγειονομική περίθαλψη και τις κοινωνικές υπηρεσίες. Όπως επισημαίνεται, οι συγκεκριμένοι τομείς χαρακτηρίζονται από εργατικό δυναμικό με καλύτερες δεξιότητες απ’ ό,τι στην υπόλοιπη οικονομία, αλλά και από υψηλότερο μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων, σκληρότερες συνθήκες εργασίας και υψηλό ποσοστό εργασίας μερικής απασχόλησης, η οποία θα μπορούσε να δυσχεράνει την προσέλκυση νέων εργαζομένων στον τομέα. Παρ’ όλα αυτά αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα λόγω της γήρανσης του εργατικού δυναμικού του και της αυξημένης ζήτησης που δημιουργούν οι νέες ανάγκες από τις δημογραφικές μεταβολές.


makthes.gr