Νέα Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ η Μπουρβάνη-Ζαφειριάδου Βασιλική

Λόγω των Εκλογών η ΚΕΔΗΣ έχει αλλάξει τρεις Προέδρους σε τρεις μηνες
Η Νέα Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ είναι γυναικα! Η κ.Μπουρβάνη-Ζαφειριάδου Βασιλική θα είναι μέχρι τις 31 Αυγούστου η νέα πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ αντικαθιστώντας τον κ. Κώστα Καρπουχτσή ο οποίος είχε υποβάλλει την παραίτηση του προκειμένου να είναι υποψήφιος βουλευτής Σερρων με τον ΣΥΡΙΖΑ.
Σύμφωνα με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ορίζονται τα παρακάτω1) τον Εντεταλµένο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Καρπουχτσή Κων/νο, µε την κα Μπουρβάνη-Ζαφειριάδου Βασιλική, ως Πρόεδρο του ∆/κού Συµβουλίου της Κ.Ε.∆Η.Σ.,

2) την κα Μπουρβάνη-Ζαφειριάδου Βασιλική, µε τον κ. Τσαλίκογλου ∆ηµήτριο, ως µέλος του ∆/κού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΣ.