Με κρατική χρηματοδότηση οι Μονάδες του ΦΟΔΣΑ

Πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα και από τον κρατικό προϋπολογισμό αναζητάει η νέα υπό τον πρόεδρο Μιχάλη Γεράνη διοίκηση του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Κ. Μακεδονίας προκειμένου να χρηματοδοτήσει την κατασκευή των μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων καθώς και άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στον περιφερειακό σχεδιασμό.

Όπως διαπιστώθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ όπου εγκρίθηκε μεταξύ άλλων και ο νέος προϋπολογισμός του Συνδέσμου, υπάρχει ισχυρό ρεύμα μεταξύ των δημάρχων της περιφέρειας να εγκαταλειφθεί ο αρχικός σχεδιασμός που προέβλεπε την κατασκευή των νέων σύγχρονων μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης μέσω ΣΔΙΤ  και να αναζητηθούν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου ΦοΔΣΑ Μιχάλης Γεράνης δεσμεύτηκε ότι θα εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν έτσι ώστε να βρεθούν πόροι από τον κρατικό προϋπολογισμό σε συνδυασμό με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πηγών όπως το ΕΣΠΑ προκειμένου οι νέες μονάδες να ανήκουν εξολοκλήρου στην αυτοδιοίκηση και να διασφαλιστεί τόσο η απρόσκοπτη και παραγωγική λειτουργία τους όσο και η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Ακόμη ο πρόεδρος του ΦοΔΣΑ  άκουσε με προσοχή τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αιρετών – εκπροσώπων των ΟΤΑ της περιφέρειας ΚΜ και σε ότι αφορά στα λειτουργικά ζητήματα του συνδέσμου αλλά και στον καλύτερο συντονισμό όλων των φορέων που έχουν ενταχθεί στον νέο ΦοΔΣΑ .

Όπως ανακοίνωσε στη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Γεράνης, έχει ήδη εξασφαλιστεί η έγκριση για την λειτουργία της 3ης κυψέλης απόθεσης απορριμμάτων του ΧΥΤΑ Μαυρορράχης από την υπηρεσία περιβάλλοντος της περιφερειακής διοίκησης και εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η έναρξη της λειτουργίας του ενώ αμέσως θα ξεκινήσουν και οι διαδικασίες για την αποπεράτωση και της 4ης κυψέλης.
 

ΠΗΓΗ VORIA.GR