Κινδυνεύει η συνδεδεμένη για τους κτηνοτρόφους αγελάδων ελευθέρας βοσκής

   Την διασφάλιση της συνδεδεμένης ενίσχυσης του έτους 2015 και για τους κτηνοτρόφους αγελάδων ελευθέρας βοσκής, οι οποίοι κινδυνεύουν να αποκλειστούν  από το συγκεκριμένο δικαίωμα εξ αιτίας των παράλογων γι’ αυτούς κριτηρίων, που καθορίζονται στην σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητά η Υπεύθυνη του Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της ΝΔ και Βουλευτής Σερρών κυρία Φωτεινή Αραμπατζή με ερώτησή της, που κατέθεσε στη Βουλή.
     Πιο συγκεκριμένα, η Σερραία Βουλευτής ζητά από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ να εξαιρέσει τους κτηνοτρόφους αγελάδων ελευθέρας βοσκής από την υποχρέωση να δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της δήλωσης του ΟΣΔΕ τον ακριβή αριθμό των αγελάδων, που θα γεννηθούν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους, αφού, όπως σημειώνει, είναι πρακτικά αδύνατον να τον προβλέψουν ή να τον ελέγξουν με τεχνικά μέσα, όπως οι κτηνοτρόφοι ενσταυλισμένων αγελάδων, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να «τιμωρηθούν» είτε χάνοντας ολόκληρη τη συνδεδεμένη ενίσχυση, εάν δηλώσουν αριθμό ζώων μεγαλύτερο από αυτόν, που θα γεννηθούν τελικά στο τέλος του έτους είτε χάνοντας τη συνδεδεμένη ενίσχυση για τα επιπλέον ζώα, που θα γεννηθούν, αν δηλώσουν αριθμό μικρότερο από αυτόν, που τελικά θα έχουν στο κλείσιμο του έτους.

   Η κ. Αραμπατζή υπογραμμίζει ότι επιβάλλεται το Υπουργείο να δώσει αμέσως μία λύση για το συγκεκριμένο ζήτημα, μιας και οι δηλώσεις ΟΣΔΕ τελειώνουν στις 15 Ιουνίου, προκειμένου οι κτηνοτρόφοι αγελάδων ελευθέρας βοσκής να μη στερηθούν αδίκως το πολύτιμο για την στήριξη της εκμετάλλευσής τους εισόδημα, που τους προσφέρει το σύνολο της συνδεδεμένης ενίσχυσης αλλά και της ενίσχυσης για τα επιπλέον ζώα, που ανέρχεται στα 128 ευρώ/ζώο που γεννάει, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.
 
 
Αναλυτικά, η ερώτηση που κατέθεσε η κ. Αραμπατζή, έχει ως εξής:
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Βουλευτής Ν. Σερρών – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 
Ερώτηση
Προς
Τον Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Υπ’ όψιν
Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
 
Θέμα: Κίνδυνος να χαθεί η συνδεδεμένη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους αγελάδων ελευθέρας βοσκής
 
Κύριε Υπουργέ,
Στην απόφαση του Αν. Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία δημοσιεύθηκε στις 14 Μαΐου 2015 και αφορά στον καθορισμό των κριτηρίων, που πρέπει να πληρούν οι γεωργοί βόειου κρέατος για να δικαιούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση για το έτος 2015, αναφέρεται ότι «επιλέξιμα για την ενίσχυση της παρούσας απόφασης είναι τα θηλυκά βοοειδή από την ηλικία των 18 μηνών έως 12 ετών με την προϋπόθεση να έχουν γεννήσει μέσα στο ημερολογιακό έτος του εκάστοτε έτους ενίσχυσης (από 1/1 έως και τις 31/12), εφόσον τα νεογέννητα μοσχάρια έχουν καταγραφεί και σημανθεί εντός της εκμετάλλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα…»
 
Στη σχετική μάλιστα δήλωση του ΟΣΔΕ ο κτηνοτρόφος υποχρεούται να δηλώσει πόσες αγελάδες θα γεννήσουν μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους.
Είναι φανερό όμως, ότι ενώ οι κτηνοτρόφοι, που έχουν ενσταυλισμένες αγελάδες μπορούν να ελέγξουν και να υπολογίσουν τον αριθμό των αγελάδων, που θα γεννήσουν μέχρι το τέλος του 2015 χρησιμοποιώντας την τεχνική της σπερματέγχυσης, οι κτηνοτρόφοι αγελάδων ελευθέρας βοσκής είναι αδύνατον να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη πρόβλεψη, ούτως ώστε να τις δηλώσουν εκ των προτέρων.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι κτηνοτρόφοι, αν δηλώσουν στο σχετικό πεδίο της δήλωσης του ΟΣΔΕ αριθμό ζώων μεγαλύτερο από 3 ζώα από αυτόν, που θα γεννηθούν τελικά στο τέλος του έτους, θα «τιμωρηθούν» χάνοντας την συνδεδεμένη ενίσχυση, ενώ αντίστοιχα, αν δηλώσουν αριθμό μικρότερο από αυτόν, που ενδεχομένως θα έχουν στο τέλος του έτους, θα χάσουν την επιδότηση για τα επιπλέον ζώα, που θα γεννηθούν. Επιδότηση, που ανέρχεται στα 128 ευρώ/ζώο που γεννάει, χρήματα απολύτως απαραίτητα για την «επιβίωση» της εκμετάλλευσής τους.
Ως εκ τούτου:
Επειδή, είναι εντελώς ανεδαφικό και παράλογο να ζητείται από τους κτηνοτρόφους, που έχουν αγελάδες ελευθέρας βοσκής να γίνουν προφήτες και μάντεις, υπολογίζοντας εκ των προτέρων τον αριθμό των ζώων, που θα έχουν γεννήσει μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους,
Επειδή οι δηλώσεις ΟΣΔΕ τελειώνουν στις 15 Ιουνίου,
 
Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  1. Θα εξαιρεθούν από τα κριτήρια, που αναγράφει η σχετική απόφαση για το δικαίωμα συνδεδεμένης ενίσχυσης οι κτηνοτρόφοι αγελάδων ελευθέρας βοσκής;
  2. Αν όχι, με ποιον τρόπο θα διασφαλίσει το Υπουργείο ότι οι εν λόγω κτηνοτρόφοι δεν θα αποκλειστούν από το δικαίωμα συνδεδεμένης ενίσχυσης ή από το δικαίωμα επιδότησής τους για επιπλέον αριθμό ζώων που θα έχουν, αν υπάρχει απόκλιση μεταξύ του αριθμού των γεννήσεων, που έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ μέχρι τις 15 Ιουνίου και αυτού, που τελικά θα έχει προκύψει στο τέλος του ημερολογιακού έτους;
 
Η ερωτώσα Βουλευτής
Αραμπατζή Φωτεινή