Κατολίσθηση στο δρόμο για Κερδύλλια Σερρών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε όσους κινούνται προς και από Κερδύλλια Σερρών να προσέχουν ιδιαίτερα τώρα που βρέχει. Σε συγκεκριμένα σημεία δεν υπάρχει και επαρκής φωτισμός. Πριν από δύο μέρες υποχώρησαν βράχοι οι οποίοι έπεσαν στο δρόμο.

Οδηγούμε με προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο

.