Η «ΤΟΥΟΤΑ Ουστριας» παρέδωσε ένα αυτοκίνητο στο Δ.Σερρων για το «Βοήθεια στο Σπίτι»

Η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) με στόχο την ενίσχυση της προσπάθειας των Δήμων σε όλη την Επικράτεια, να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, λόγω της υγειονομικής κρίσης, συνεργάζεται με την

Toyota Ελλάς και το Υπουργείο Εσωτερικών για την παροχή προς τους Δήμους οχημάτων, για όλο το χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της πανδημίας, COVID-19

Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη αναγκών των κοινωνικών υπηρεσιών που παρέχει η Αυτοδιοίκηση σε άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και, συγκεκριμένα, μέσα από το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

Η Ανακοίνωση της Toyota Ουστριας

Η ΤΟΥΟΤΑ Ουστριάς α.ε., αποδεικνύοντας ενεργά το υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που διαθέτει, συμμετέχει ενεργά στη σύμπραξη της ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς με την ΚΕΔΕ και το Υπουργείο Εσωτερικών και παραχωρεί σε Δήμους των Νομών Σερρών, Καβάλας και Δράμας, πέντε (5) αυτοκίνητα ΤΟΥΟΤΑ για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες των ευάλωτα κοινωνικών ομάδων, μέσα από την δράση «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σήμερα παραδώσαμε τα τρία (3) από αυτά και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους κ.κ. Χρυσάφη Αλέξανδρο (Δήμαρχος Σερρών), Μουριάδη Θεόδωρο (Δήμαρχος Καβάλας) και Αναστασιάδη Φίλιππο (Δήμαρχος Παγγαίου) για την αποδοχή και ευελπιστούμε τα αυτοκίνητα αυτά να βοηθήσουν στο μέγιστο την υποστήριξη των κοινωνικών δομών για όσο διαρκέσει αυτή η κρίση.