Εικόνες από άλλες Εκθέσεις μιας Άγνωστης Θεσσαλονικης

Εικόνες που δεν συναντάς κάθε μέρα. Εικόνες που μας έλειψαν. Εικόνες άλλων εποχών που θυμίζει άλλες αίγλη και άλλες προχειρότητα. Όπως και να έχει σας παρουσιάζουμε εικόνες από ΔΕΘ που θα σας συγκινήσουν και θα γυρίσουν το χρόνο πίσω.