AΜΦΙΠΟΛΗ: Τι κρύβουν οι δυο άσκαφτοι χώροι και οι μυστικές κρύπτες στο τύμβο Καστά; (VIDEO)

Τέλος στις φαντασιώσεις και στις ανυπόστατες φήμες όσων διατείνονταν ότι ο τύμβος Καστά έχει δαιδαλώδεις υπόγειες μυστικές στοές που καταλήγουν σε πολλαπλά και ανισόπεδα ταφικά μνημεία, βάζει με την πιστοποίηση του το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του ΑΠΘ, αναδεικνύοντας μέσα από το πεδίο ερευνών δυο πολύ σημαντικά σημεία που χρήζουν άμεσης ανασκαφής.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας όλων των δεδομένων, ο Διευθυντής του εργαστηρίου καθηγητής Γεωλογίας Γρηγόρης Τσόκας, και οι συνεργάτες του Παναγιώτης Τσούρλος, J. Ho Kim, M. Zong Yi, Γεώργιος Βαργεμέζης, H.Φίκος θα παρουσιάσουν σε τρισδιάσταση απεικόνιση στο συνέδριο του ΑΕΜΘ τα τελικά επιστημονικά δεδομένα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η διασκοπήσεις ολοκληρώθηκαν στην ευρύτερη περιοχή της Αμφίπολης καθώς έχουν ήδη καθοριστεί νέα σημεία εκτός τύμβου για περαιτέρω διερεύνηση.

Το ένα από τα σημεία εντός τύμβου του οποίου η αποκάλυψη προϋποθέτει αρχαιολογική ανασκαφή βρίσκεται εξ αριστερών του μνημείου, όπως βλέπουμε την είσοδο με τις σφίγγες στα είκοσι μέτρα, και το άλλο σημείο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του τύμβου, στην ευθεία των σφιγγών με τη βάση του λέοντα.

Οι διασκοπήσεις κατέγραψαν και άλλες ανθρωπογενείς παρεμβάσεις μικρής κλίμακας, αρχαϊκούς τάφους και μικρότερα οικοδομήματα δίνοντας στους επιστήμονες σαφή εικόνα περί τίνος πρόκειται ενώ ανθρωπογενείς παρεμβάσεις εντοπίσθηκαν και στο χωράφι με τις ελιές που βρίσκεται απέναντι από το μνημείο.

Τα αποτελέσματα των διασκοπήσεων δείχνουν επίσης ότι ο τύμβος έχει δυο τεκτονικά ρήγματα ενώ με την ίδια μέθοδο κατεγράφησαν όλες οι επιχώσεις που έγιναν, αλλά και το πάχος που έχουν. Οι δομές που υπάρχουν πίσω από τη θόλο του τάφου αποδείχθηκε ότι ήταν φυσικά στρώματα και όχι οικοδομικά.

«Δυστυχώς οι απεικονίσεις για τα δυο σημεία εντός του τύμβου δεν είναι τόσο διαφωτιστικές ώστε να ξέρουμε τι είναι ή τι δεν είναι. Αυτό θα το πει η ανασκαφή» υπογραμμίζει ο καθηγητής γεωλογίας του ΑΠΘ.

Αναφορικά με τις εύλογες απορίες που δημιουργούνται για την ταυτότητα των οικοδομημάτων ο κύριος Τσόκας αναμένεται να παρουσιάσει στο ΑΕΜΘ (10-03-2018) το περίγραμμα τους, χωρίς καμία άλλη επεξήγηση για το αν πρόκειται για τάφους, για κλειστούς χώρους σφραγισμένους, συλημένους ή ασύλητους, ή για κάτι άλλο, ωστόσο καθίσταται σαφές ότι τα δυο σημεία που θα υποδείξει, χαρακτηρίζονται ως σημεία αιχμής.

Ωστόσο δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη εάν θα γίνει στο ΑΕΜΘ, αναφορά στις πρώτες ενδείξεις των αποτελεσμάτων διασκόπησης των κρυπτών που βρίσκονται στον πρώτο χώρο του μνημείου κάτω από τις σφίγγες καθώς τα δεδομένα είναι στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι ειδικοί με τη σάρωση των τοιχών του μνημείου δίνουν ενδείξεις για την ύπαρξη κενών εντός των τοιχών και από την άλλη, ρηγματώσεις ο εντοπισμός των οποίων θα βοηθήσει στη λήψη μέτρων για την προστασία του μνημείου και τη σωστότερη στήριξή του.

Οι επιστήμονες προχώρησαν στο σκανάρισμα του εσωτερικού του μνημείου έχοντας ενδείξεις ότι πίσω από τα αρχιτεκτονικά μέλη, περιέχονται ακόμα και αντικείμενα από μέταλλο, κτερίσματα ή κάποιο υλικό που ενδεχομένως να συνδέεται με τον χαρακτήρα του μνημείου και την ταυτότητα του νεκρού ή των νεκρών που σε συνδυασμό με την οστεολογική ανάλυση και μελέτη θα λύσουν το μυστήριο του Καστά.

Από την έρευνά του, ο υπεύθυνος για την ανασκαφή αρχιτέκτονας Μιχάλης Λεφαντζής, διαπίστωσε ότι, «κάτω από το επιστύλιο στο οποίο βρίσκονται οι σφίγγες υπήρχαν αρχικώς στύλοι (πεσσοί) μαρμάρινοι. Στη συνέχεια οι στύλοι ενσωματώθηκαν σε έναν τοίχο με επίχρισμα, που μιμείται τους ορθοστάτες.

Ουσιαστικά πρόκειται για έναν ψευδότοιχο. Όλα δείχνουν ότι υπάρχουν σημεία με αποκρύψεις, οι οποίες επενδύθηκαν από τους αρχαίους κατασκευαστές με λίθους ή μάρμαρο ώστε να μην είναι διακριτές».

Με την ολοκλήρωση του έργου της ομάδας Τσόκα, στο εσωτερικό του τύμβου Καστά όχι μόνο καταρρίπτονται οριστικά όλες οι ευφάνταστες θεωρίες περί δεύτερης ή τρίτης πύλης μπροστά στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, αλλά όλες οι ψευδείς πληροφορίες όπως και οι μη επιστημονικοί ισχυρισμοί που προωθήθηκαν από συγκεκριμένα κέντρα συμφερόντων και βρήκαν πρόσφορο έδαφος στα social media.

Στην περίπτωση του Καστά εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι πλέον καινοτόμες τεχνικές σε συνεργασία με το Διεθνές Ινστιτούτο Κορέας, οι οποίες δεν υπήρχαν έως τώρα και δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, και όπως εξηγεί ο κύριος Τσόκας: «τα δεδομένα που συλλέξαμε τα επεξεργαστήκαμε τρισδιάστατα, γι αυτό και ο Καστάς αποτελεί επιστημονικό μοντέλο».

Μετά από τρία χρόνια ερευνών και συστηματικής επεξεργασίας κλείνει ο πρώτος κύκλος των γεωσκοπήσεων στην Αμφίπολη ενώ ο διευθυντής του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Γεωλογίας του ΑΠΘ μαζί με την ομάδα του προχώρησαν ήδη στην πρώτη επιστημονική δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό .

Ν.2121-1993.Απαγορεύεται η αναμετάδοση, η αποσπασματική χρήση του κειμένου, η παρέμβαση στον τίτλο, η χρήση φωτογραφιών και videο, χωρίς την έγκριση του υπογράφοντα.

ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΑΨΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ

ΑΕΜΘ.Πρόγραμμα

Σάββατο 10 Μαρτίου 2018

ΠΡΩΙ: 9:30 – 14:45
9:30 1. Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γ. Βαργεμέζης, N. Arrington, Μ. Τασακλάκη, Δ. Τερζοπούλου Γεωφυσική διασκόπηση στη χερσόνησο της Μολυβωτής.
9:45 2. Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, J. Ho Kim, M. Zong Yi, Γ. Βαργεμέζης, Μ. Λεφαντζής, Κ. Περιστέρη, Η. Φίκος Γεωφυσική διασκόπηση του λόφου Καστά: τελικά αποτελέσματα.
10:00 3. Ε. Μ. Καμπούρογλου, Ε. Ε. Καμπούρογλου Απόλυτες χρονολογήσεις του ταφικού μνημείου της Αμφίπολης: στρωματογραφία του λόφου Καστά και επιχώσεις.
10:15 4. Π. Τσούρλος, Γ. Τσόκας, L. Beness, T. Hillard, Ν. Μερτζιμέκης Γεωφυσικές έρευνες στην Τορώνη (Χαλκιδική).