Σημαντική ημερίδα

Ημερίδα με θέμα «Κοινωνικό κράτος, Τοπική αυτοδιοίκηση, Κοινωνική οικονομία και Ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης» διοργάνωσε το απόγευμα της Δευτέρας, η Αυτοδιοικητική παράταξη Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης του Στέφανου Φωτιάδη.

«Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής από την τοπική αυτοδιοίκηση, η αλληλεγγύη, η τοπική ανάπτυξη και η απασχόληση είναι εφικτές και μπορούν να «οδηγήσουν» σε έναν Δήμο που θα κρατά τα παιδιά του στον τόπο τους», έγραψε με αφορμή την ημερίδα ο Στέφανος Φωτιάδης.