24ωρες πριν την αποκάλυψη του Project «Amphipolis 2020»

Η στιγμή για την αποκάλυψη του φιλόδοξου project «Amphipolis 2020» έφτασε και μέτρα αντίστροφα λίγες ώρες!

Την Δευτέρα θα μάθουν όλοι λεπτομέρειες για την Σερραικη παραγωγή…