Φ.Αραμπατζη: «Η Ελληνική αιγοπροβατοτροφία καταρρέει»

«Η Ελληνική αιγοπροβατοτροφία καταρρέει και ο Υπουργός Αγρ. Ανάπτυξης, για 2η συνεχή φορά αναβάλλει την συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής μου στη Βουλή.
Η ΝΔ έχει αναγάγει το θέμα σε πρώτη προτεραιότητα με συγκεκριμένες προτάσεις.
Οι φωτογραφίες από την ενημέρωση με στοιχεία που ζήτησα από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ», έγραψε η Σερραια Βουλευτής ΝΔ Φωτεινή Αραμπατζή.