Φ. Αραμπατζή σε Αχτσιογλου: Νέα εκτίναξη του μισθολογικού κόστους από εγκύκλιο ΕΦΚΑ για τους εργάτες γης;

Να ξεκαθαρίσει η Υπουργός Εργασίας κ. Έφη Αχτσιόγλου αν η εγκύκλιος 61327/1484 της 30ης-12-2016 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) εντάσσει πλέον τους εργάτες γης στην κατηγορία των μισθωτών, που από 1-1-2017 θα καταβάλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης, ζητά με Ερώτησή της η Αν. Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή.

Η κ. Αραμπατζή επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ενδεχόμενο προσαυξάνει το συνολικό μισθολογικό κόστος των εργατών γης. Αφού, από εκεί, που το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που πλήρωνε μέχρι πρότινος αποκλειστικά ο εργοδότης, αγρότης – κτηνοτρόφος, για την απασχόληση του εργάτη γης μέσω του σχετικού εργοσήμου ανερχόταν στο 13,83%, καταλήγει με τη νέα εγκύκλιο, προσαυξημένη με τις αντίστοιχες νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργατών γης στο 15,5% για το 2017, 17,01% για το 2018, 18,5% για το 2019 και 20% για το 2020.

Παράλληλα όμως, όπως επισημαίνει, θα συντελέσει στην εκ νέου διόγκωση του κόστους παραγωγής καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ασφαλιστική εισφορά, που θα υποχρεούται να καταβάλει ο εργάτης γης θα μετακυλιστεί είτε στην αύξηση του μεροκάματου είτε στην απορρόφηση της εν λόγω υποχρέωσης από τον εργοδότη, αγρότη – κτηνοτρόφο.

Επιπροσθέτως, η κ. Αραμπατζή σημειώνει ότι η συγκεκριμένη απόφαση θα επιφορτίζει τους υπόχρεους εργοδότες, αγρότες – κτηνοτρόφους με επιπλέον γραφειοκρατικό φορτίο καθώς θα λαμβάνουν κωδικό ΕΦΚΑ, θα υποχρεώνονται σε υποβολή πίνακα προσωπικού πρόσληψης – απόλυσης, υποβολή κάθε μήνα αναλυτικής περιοδικής δήλωσης εισφορών, πληρωμής δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματος αδείας.

«Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή, που ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της χώρας καλείται να ανταποκριθεί σε επιπλέον φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στην ήδη συντελεσμένη εκτόξευση του κόστους παραγωγής» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά, η Ερώτηση που κατέθεσε η κ. Αραμπατζή είναι η εξής:

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ
Βουλευτής Ν. Σερρών – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

1-02-2017

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Την Υπουργό

Υπ’ όψιν
Υφυπουργού Αρμόδιου για θέματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: Κ. Αναστάσιου Πετρόπουλου

Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Κ. Ευάγγελου Αποστόλου

Θέμα: Νέες οικονομικές επιβαρύνσεις στους αγροτοκτηνοτρόφους της χώρας από το νέο καθεστώς ΕΦΚΑ

Κυρία Υπουργέ,

Σύμφωνα με την περίπτωση Γ της εγκυκλίου 61327/1484 της 30ης-12-2016 του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) «Εισφορές αυτοαπασχολούμενων προερχόμενων από τον ΟΓΑ», γίνεται αναφορά στα πρόσωπα, που «από 1-1-2017 καταβάλλουν μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ως μισθωτοί, εφαρμοζομένων αναλόγως των σχετικών διατάξεων για τους ασφαλισμένους μισθωτούς που προέρχονται από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ».

Στην υποπερίπτωση Β, στους μετακλητούς πολίτες ξένων χωρών αναφέρονται και «πολίτες τρίτων χωρών που σύμφωνα με το ν. 4251/2014 προσκαλούνται από εργοδότες με σκοπό την απασχόληση σε αγροτικές εργασίες για ορισμένο χρονικό διάστημα». Αν σ’ αυτή την υποπερίπτωση εντάσσετε τους επονομαζόμενους «εργάτες γης», προκύπτει μια νέα οικονομική επιβάρυνση στο αγροτικό κόστος παραγωγής. Και αυτό γιατί, μέχρι πρότινος, οι εργάτες γης δεν είχαν υποχρέωση πληρωμής ασφαλίστρων για τις αγροτικές εργασίες παρά μόνο ο εργοδότης τους, αγρότης – κτηνοτρόφος, πλήρωνε το σχετικό εργόσημο. Ένα εργόσημο, που στόχο είχε την δίκαιη και με κοινωνικό πρόσημο επίλυση του ζητήματος της απασχόλησης κυρίως των εργατών γης που προέρχονται από τρίτες χώρες.

Η τυχόν υπαγωγή των εργατών γης στην κατηγορία πλέον του μισθωτού, με βάση τα ισχύοντα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, προσαυξάνει το συνολικό μισθολογικό κόστος. Και αυτό γιατί, από εκεί, που το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, που πλήρωνε ο εργοδότης, αγρότης – κτηνοτρόφος, για την απασχόληση του εργάτη γης ανερχόταν στο 13,83%, καταλήγει με τη νέα εγκύκλιο, προσαυξημένη με τις αντίστοιχες νέες ασφαλιστικές υποχρεώσεις των εργατών γης στο 15,5% για το 2017, 17,01% για το 2018, 18,5% για το 2019 και 20% για το 2020.

Συγκεκριμένα:
• 2017: εργαζόμενος 1,67% εργοδότης 13,83%, σύνολο εισφορών 15,5%
• 2018: εργαζόμενος 3,34% εργοδότης 13,67%, σύνολο 17,01%
• 2019: εργαζόμενος 5% εργοδότης 13,5%, σύνολο 18,5%
• 2020: και εφεξής 6,67% εργαζόμενος και 13,3% εργοδότης, σύνολο 20%.

Άρα, καταλήγουμε στην έτι περαιτέρω αύξηση του κόστους παραγωγής καθώς είναι σχεδόν βέβαιο ότι η ασφαλιστική εισφορά, που θα υποχρεούται να καταβάλει ο εργάτης γης θα μετακυλιστεί είτε στην αύξηση του μεροκάματου είτε στην απορρόφηση της εν λόγω υποχρέωσης από τον εργοδότη, αγρότη – κτηνοτρόφο.

Επιπροσθέτως, η συγκεκριμένη απόφαση επιφορτίζει τους υπόχρεους εργοδότες, αγρότες – κτηνοτρόφους με επιπλέον γραφειοκρατικό φορτίο καθώς θα λαμβάνουν κωδικό ΕΦΚΑ, θα υποχρεώνονται σε υποβολή πίνακα προσωπικού πρόσληψης – απόλυσης, υποβολή κάθε μήνα αναλυτικής περιοδικής δήλωσης εισφορών, πληρωμής δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επίδομα αδείας. Όσοι δε εργοδότες αγροτοκτηνοτρόφοι δεν πράξουν τα ορισθέντα στην απόφαση, θα αναγκαστούν να πληρώνουν τα σχετικά πρόστιμα, που ισχύουν για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή, που ο αγροτοκτηνοτροφικός κόσμος της χώρας καλείται να ανταποκριθεί σε επιπλέον φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις και στην ήδη συντελεσμένη εκτόξευση του κόστους παραγωγής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάσθε κυρία Υπουργέ:

1. Η συγκεκριμένη εγκύκλιος αφορά τους εργάτες γης, που μέχρι πρότινος καλύπτονταν από την καταβολή εργοσήμου από τους εργοδότες τους αγρότες – κτηνοτρόφους;

2. Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε την διόγκωση του κόστους παραγωγής που θα επιφέρει νέες αυξήσεις στα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα για τους καταναλωτές και μείωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων σε σχέση με τα αντίστοιχα άλλων χωρών;

Η ερωτώσα βουλευτής

Φωτεινή Αραμπατζή
Βουλευτής Σερρών ΝΔ