«Του είχαν στήσει καρτέρι & έφαγε πολύ ξύλο»

Άνθρωπος που ξέρει αρκετές ιστορίες γυναικών που ταλαιπωρήθηκαν από τον Καθηγητή του ΤΕΙ Κ.Μ. μας είπε πως τον είχαν στήσει καρτέρι κάποιοι σπουδαστές και έφαγε πολύ ξυλο. «Αυτός όμως δεν πτοήθηκε και συνέχιζε τη δράση του ανενοχλητος. Του έδωσαν κι αυτοί ένα καλό μάθημα, αλλά έκανε πως δεν κατάλαβε. Πίστευε ίσως πως δεν θα τον πιάσουν ποτέ».