Σώτος: «Ξεχνούν τα φαινόμενα μη απαρτίας»

Δείτε τι έγραψε ο Σώτος Κοτσαμπας από την Επιμελητηριακη παράταξη «Επιμελείς Σέρρες»

«Η προηγούμενη διοίκηση Μέγκλα απαξίωσε το θεσμό του Επιμελητηρίου ειδικά στα μάτια των νέων επαγγελματιών. Καλούμε όσους θέλουν να δουλέψουν να μας στηρίξουν και να συμπορευτούν μαζί μας προκειμένου να σταματήσουν τα φαινόμενα «ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ» στο ΔΣ του Επιμελητηρίου Σερρών. Δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται αποφάσεις από συγκεκριμένα μόνο άτομα, χωρίς διαβούλευση και συζήτηση. Στηρίζουμε τις ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΡΡΕΣ!»