Σώτος Κοτσαμπας: Ο Αγωνιστής – VIDEO

Η φωνή της αγοράς στο Επιμελητήριο Σερρών

Ο Σώτος Κοτσαμπας είναι ένας αγωνιστής. Γνωρίζει πολύ καλά τι πρέπει αλλά και πως να το κάνει. Είναι μπροσταρης στους αγώνες και στις πορείες διαμαρτυρίας.

Διεκδικεί όταν βρίσκεται με πολιτικούς, υψώνει φωνή στις τηλεοράσεις και είναι κοντά στους επαγγελματίες. Ψήφισε ΣΩΤΟ με τον συνδυασμό «Επιμελείς Σέρρες» στις Επιμελητηριακες Εκλογές του Δεκεμβρίου.