Σωτος: Όχι πια «ουραγοί», αλλά «πρωταγωνιστές»

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ :

Στις «Επιμελείς Σέρρες» οραματιζόμαστε ένα Επιμελητήριο που θα συμβουλεύει σωστά την Πολιτεία για τα δίκαια αιτήματα των επιχειρηματιών, ένα Επιμελητήριο πρωταγωνιστή και όχι ουραγό που θα ανοίγει νέους επιχειρηματικούς δρόμους. Νομίζω πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος, απ’ το να οργανωθούμε όλοι μαζί και να χρησιμοποιήσουμε το Επιμελητήριο που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο προς το συμφέρον του επιχειρηματία.