Συνεδρίαση Δ.Σ. για επιστροφή χρυσού κλειδιού από τον ΠτΔ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών συνεδριάζει στις 5 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00΄, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΜΟΝΟ:
Σχετικά με αίτημα Δημοτικών Συμβούλων για «Ανάκληση της απόφασης 771/30-11-2016 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σερρών, ανάκληση του τίτλου του Επίτιμου Δημότη Σερρών από τον κ. Προκόπη Παυλόπουλο και επιστροφή του Χρυσού Κλειδιού της πόλης στον Δήμο Σερρών».