Στις Σέρρες ο Φουχτελ – Συνάντηση με Π.Αγγελιδη

Την Τριτη 4 Ιουλίου ο Κοινοβουλευτικός Υφυπουργός της Γερμανίας Hans-Joachim Fuchtel, επισκέπτεται τον Δήμαρχο Σερρών Πέτρο Αγγελίδη, στο πλαίσιο επαφων που πραγματοποιεί η Ελληνογερμανικη Συνέλευση.
Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης βρίσκεται η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης επί συγκεκριμένων θεμάτων. Στο προσκήνιο δεν βρίσκεται η «υψηλή» πολιτική, αλλά η αντιμετώπιση των πρακτικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ ελλήνων και γερμανών εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδημόνων και ενδιαφερόμενων μερών από τις δύο χώρες βρίσκεται στην καρδιά της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Πηγή Φ.Ασπογαλη