Πρόταση «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» στο Σιδηρόκαστρο

Παρουσιαστηκε το Αρχιτεκτονικο σχεδίο της ετοιμαζόμενης πρότασης «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» στο Σιδηρόκαστρο, από τον Αρχιτέκτονα κ.Αλεξίου Δήμου, στους επιχειρηματίες της πόλης.
Παρουσία και του Επιμελητηρίου Σερρών που θα συμμετέχει ως εταίρος.