Νέα Ηγουμενη στην Ι.Μ. Προφ. Ηλία

Στήν Ἱερά Μονή Προφήτου Ἠλιού τῆς Ἱερᾶς Μητροπό­λεως Σερρῶν καί Νιγρίτης, σήμερα Τρίτη 16 Αὐγούστου, συ­νῆλθε σέ ἔκτα­κτη Συνεδρίαση ἡ ἱερά Ἀδελφότητα, γιά νά ἐκλέξει συμφώνως πρός τούς ἱερούς Κανόνας, τήν τάξιν τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας μας καί τόν Ἐσωτερικόν Κανονισμόν τῆς Ἱε­ρᾶς Μονῆς, τήν νέα Ἡγουμένη, εἰς διαδοχήν τῆς ἀοιδίμου Γεροντίσσης Χριστονύμφης, κοιμηθείσης ἐν Κυρίῳ τήν 2αν Αὐγούστου ἐ. ἔ.

Μετά τό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία ἐχορο­στάτησε ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης κ. Θεολόγος, καί κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τοῦ Καθολικοῦ ἐπηκολούθησε προσευχή καί ἐν συνεχείᾳ ἐκλήθησαν μία ἑκάστη ἀπό τίς ἱερές μονάστριες νά ψηφίσουν γιά τήν ἀνάδειξη τῆς νέας Γεροντίσσης. Νέα Ἡγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἀναδείχθηκε μέ συντριπτική πλειοψηφία ἡ Ὁσιολογιωτάτη Μοναχή Ἀκυλίνα (κατά κόσμον Αἰκατερίνα Τσιμπίση).

Μετά τό τέλος τῆς διαδικασίας, ἡ ὁποῖα διεξήχθη μέ ὑποδειγ­ματική τάξη καί εὐλάβεια, ὁ Σεβ. Ποιμενάρχης μας εὐχήθηκε στήν νέα Γερόντισσα πλουσίαν τήν Χάριν τοῦ ἁγίου Θεοῦ εἰς τά νέα εὐθυνοφόρα καθήκοντά της, πρός δόξαν Θεοῦ, στηριγμόν καί προ­κοπήν τῆς ἱερᾶς Ἀδελφότητος.

Πηγή Poimin.gr