Νέα αναβολή των εκλογών στα επιμελητήρια

Με διάταξη σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών στα επιμελητήρια μετατίθεται για το διάστημα μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2017 και 19 Νοεμβρίου 2017. Πλέον το ζήτημα των εκλογών έχει καταντήσει «σίριαλ» , καθώς αναβάλλονται και μετατίθενται από εξάμηνο σε εξάμηνο.

Αρχικά οι αρχαιρεσίες ήταν να διεξαχθούν την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου 2016, εν συνεχεία μετατέθηκαν για τα τέλη του 2016, ακολούθως ανακοινώθηκε πως οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων διοικήσεων στα Επιμελητήρια θα πραγματοποιηθούν τον Απρίλιο του 2017 και τελικά οι εκλογές μετατίθενται για το Νοέμβριο του 2017.

Οι εκλογές στα επιμελητήρια αναβλήθηκαν για το διάστημα μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2017 και 19 Νοεμβρίου 2017 με το νομοσχέδιο «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (EE, EΥPATOM) 1141/2014 περί Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων και Ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυσνης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η υφιστάμενη επιμελητηριακή νομοθεσία χρήζει επικαιροποίησης για να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις. Συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:

«Η διεξαγωγή των εκλογών των Επιμελητηρίων διέπεται από συγκεκριμένες διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας της οποίας την αναμόρφωση προωθεί το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού, της αντιμετώπισης των προκλήσεων και της κάλυψης των αναγκών που έχουν ανακύψει τα τελευταία χρόνια.

 

»Προς τούτο, και προκειμένου οι εκλογές των Επιμελητηρίων να πραγματοποιηθούν υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς που θα τα διέπει και θα προωθηθεί άμεσα προς την ελληνική Βουλή, απαιτείται νέος προσδιορισμός της ημερομηνίας διεξαγωγής, που θα είναι συμβατός με την προωθούμενη τροποποίηση της επιμελητηριακής νομοθεσίας. Συναφές θέμα είναι και η συγκρότηση των σχετικών εκλογικών επιτροπών.

»Με άλλα λόγια, οι προτεινόμενες διατάξεις διασφαλίζουν την άμεση και ομαλή διεξαγωγή των επομένων εκλογών για τα όργανα διοίκησης των Επιμελητηρίων και της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου, καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των νομικών προσώπων στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την ψήφιση του νόμου για την αναμόρφωση του επιμελητηριακού θεσμού».

ΠΗΓΗ CNN.GR