Με χάρτινες σακούλες τα Γατιδης Fresh!

Περιβαλλοντική ευαισθησία από τα Γατιδης Fresh!

Η Ανακοίνωση της Σερραικες εταιρείας

Στα Γατίδης Fresh λειτουργούμε… πράσινα! Με περιβαλλοντική ευαισθησία, στην εταιρία Γατίδης ανακυκλώνουμε υλικά και χρησιμοποιούμε χάρτινες σακούλες για να μην επιβαρύνουμε το πολύτιμο περιβάλλον μας.