Μεγάλη επιτυχία Τελωνείου Προμαχώνα: Κατέσχεσαν 30.676,49 λίτρα χημικού προϊόντος διαλυτικού

Βουλγάρικο βυτιοφόρο όχημα, μετέφερε σε τέσσερις δεξαμενές  22.900 kg ή 30.676,49 λίτρα χημικού προϊόντος- διαλυτικού

 

Η Κινητή Ομάδα Ελέγχου του Τελωνείου Σερρών, στα πλαίσια Τελωνειακής επιχείρησης για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου των πετρελαιοειδών, αρχές Δεκέμβριου 2017, στον Μεθοριακό Σταθμό Προμαχώνα, δέσμευσε προσωρινά Βουλγάρικο βυτιοφόρο όχημα, το οποίο μετέφερε σε τέσσερις δεξαμενές συνολικά, 22.900 kg ή 30.676,49 λίτρα χημικού προϊόντος – διαλυτικού, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις χημικές βιομηχανίες χρωμάτων ή βερνικιών. Αποστέλλουσα του εμπορεύματος ήταν βουλγάρικη εταιρεία και παραλήπτρια ελληνική εταιρεία με έδρα στο Πέραμα Αττικής.

Η Υπηρεσία μας προέβη σε λήψη δείγματος, το οποίο εστάλη στη Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας προς εξέτασή του και έκδοση σχετικής χημικής ανάλυσης, σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε ότι, το μεταφερόμενο εμπόρευμα είναι «μίγμα ελαφρών λαδιών πετρελαίου και αιθανόλης». Το παραπάνω δείγμα βρέθηκε να περιέχει περιεκτικότητα σε αιθανόλη σε ποσοστό 33,7%.

Σε συνεργασία της Υπηρεσίας μας με την ΕΛ.Υ.Τ. Αττικής, η οποία πραγματοποίησε έλεγχο στην παραλήπτρια του εμπορεύματος εταιρεία, δεν διαπιστώθηκε συναλλαγή μεταξύ της παραλήπτριας και αποστέλλουσας του εμπορεύματος εταιρείας.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ως άνω μεταφερόμενο χημικό προϊόν, λόγω της φύσης του και ειδικότερα λόγω της περιεκτικότητας σε αιθανόλη, δεν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί στις βιομηχανίες χρωμάτων (χρήση η οποία δεν οφείλει Ε.Φ.Κ.), αλλά επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο κινητήρων, με την νόθευση του με τα νόμιμα κυκλοφορούντα καύσιμα, χρήση η οποία υπόκειται σε υψηλές φορολογικές επιβαρύνσεις στη χώρα μας. Οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις ανέρχονται στο ποσό των τριάντα χιλιάδων εξήντα πέντε ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (30.065,94€).

Για αυτό το λόγο η Υπηρεσία μας προέβην σε κατάσχεση του ως άνω εμπορεύματος και ταυτόχρονη κατάσχεση του βυτιοφόρου οχήματος, μάρκας VOLVOBSL STCI.

Σε βάρος των υπαιτίων προσώπων υποβλήθηκε δικογραφία προς τον κο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών, για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας του Ν2960/01 περί Τελωνειακού Κώδικα.