ΚΡΙ-ΚΡΙ: Αύξηση πωλήσεων και εξαγωγές στο 30% του συνολικού τζίρου

Στο εξάμηνο του 2017 ο κύκλος εργασιών της γαλακτοβιομηχανίας ΚΡΙ-ΚΡΙ διαμορφώθηκε σε 41,19 εκ. ευρώ, έναντι 34,78 εκ. ευρώ το 2016 (αυξημένος +18,4%).

Αντίστοιχα, τα βασικά μεγέθη της κερδοφορίας διαμορφώθηκαν ως εξής:

– Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 16,26 εκ. ευρώ, έναντι 14,21 εκ. το εξάμηνο 2016.

– Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 8,22 εκ., έναντι 6,17 εκ. το εξάμηνο 2016.

– Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 6,81 εκ., έναντι 4,51 εκ. το εξάμηνο 2016.

– Τέλος, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους, ανήλθαν σε 4,90 εκ., έναντι 3,60 εκ. το εξάμηνο 2016.

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης περιόδου έχουν επιβαρυνθεί με έκτακτο ποσό 1,53 εκ. ευρώ περίπου ως προβλέψεις επισφάλειας πελατών, βάσει των όρων της συμφωνίας εξυγίανσης των εταιρειών του ομίλου ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Στην ελληνική αγορά παγωτού, οι πωλήσεις στο εξάμηνο 2017 ανήλθαν σε 11,79 εκ., αυξημένες κατά +8,8%. Παρά το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, τα παγωτά ΚΡΙ-ΚΡΙ κατέκτησαν τη δεύτερη θέση στο σύνολο της αγοράς, φθάνοντας σε μερίδιο 15,2% σε όγκο, κερδίζοντας +2,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2016 (Nielsen, Ιούλιος 2017). Σύμφωνα με την εταιρεία, στην επιτυχία αυτή, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η επέκταση του δικτύου πωλήσεων, αλλά και τα νέα προϊόντα που λανσαρίστηκαν φέτος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της παγωτοσοκολάτας DERBY, η οποία κατέκτησε την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα brands αυτής της κατηγορίας, σηματοδοτώντας ακόμα μία επιτυχία από τη μακρόχρονη συνεργασία της ΚΡΙ-ΚΡΙ με τη σοκολατοβιομηχανία ΙΟΝ.

Επίσης, στην ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση +6,3%. Τα γιαούρτια ΚΡΙ-ΚΡΙ έχουν καθιερωθεί στη 2η θέση της αγοράς (IRI σε όγκο, Ιούλιος 2017), ενώ στην κατηγορία των «παιδικών γιαουρτιών» η ΚΡΙ-ΚΡΙ καταλαμβάνει την 1η θέση, με μερίδιο 33,5%.

Τέλος, στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις γιαουρτιού συνεχίζουν να παρουσιάζουν αλματώδη ανάπτυξη (αύξηση +72%). Το αποτέλεσμα αυτό προέρχεται από την επέκταση των υφιστάμενων συνεργασιών, με την αξιοποίηση της δυναμικής που έχει το ελληνικό γιαούρτι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Έτσι, η συμμετοχή των εξαγωγών αναμένεται να ξεπεράσει το 30% των ετήσιων πωλήσεων του 2017.

Όσον αφορά στις επενδύσεις, για την ενίσχυση της παραγωγικής υποδομής η ΚΡΙ-ΚΡΙ υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 18 εκ ευρώ, με ορίζοντα υλοποίησης έως τα τέλη του 2018.  Έτσι, οι συνολικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και υποδομές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 40 εκ., κατά την πενταετία 2014-2018, δημιουργώντας το πλέον σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ελληνικού γιαουρτιού στην Ευρώπη.

 

Voria.gr