Καλαϊτζίδης: «Οι Σέρρες στον χάρτη των ΠΟΠ – ΠΓΕ»

Κείμενο από ομάδα «Επιμελείς Σέρρες»

 

Είναι πανελληνίως αποδεκτό ότι οι Σέρρες είναι μια περιοχή προικισμένη με εξαιρετικό κλίμα και εύφορες εκτάσεις γης. Παράγουμε μοναδικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας που χρήζουν της ειδικής τιμητικής διάκρισης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και της Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ).

Δυστυχώς, μολονότι η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών είναι η δεύτερη μεγαλύτερη σε έκταση πανελληνίως δεν έχει ούτε ένα πιστοποιημένο προϊόν για να προσδώσει ταυτότητα στον τόπο, στο ίδιο το προϊόν και γενικώς προστιθέμενη αξία.

Στόχος μας , τα ποιοτικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή να αποκτήσουν αναγνωρίσιμο Brand Name, να καταστούν πιο εξειδικευμένα και να στοχεύσουν σε απαιτητικές αγορές προκειμένου να αξιοποιηθούν στο μέγιστο βαθμό οι -ανεκμετάλλευτες ως σήμερα- υπεραξίες τους.

Η διεκδίκηση και απόκτηση πιστοποίησης στα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα του σερραϊκού κάμπου είναι ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ !