Η Φωτεινή Αραμπατζή στο 5ο Προσυνέδριο της ΝΔ

Στο 5ο Προσυνέδριο της ΝΔ για τους Αγρότες και την Ανάπτυξη στην Περιφέρεια βρέθηκε η Σερραια Βουλευτής Φωτεινή Αραμπατζή.

Όπως έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο Facebook:


«Για τη ΝΔ δεν νοείται Ανάπτυξη χωρίς ισχυρό Πρωτογενή Τομέα. Δεσμεύσεις για:
Μείωση της φορολογίας εισοδήματος από το 22% στο 9% για τους αγρότες μέχρι τις 10.000.


Ισχυρά φορολογικά κίνητρα για το προϊόν που παραδίδουν στις Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών για τη μείωση του κόστους παραγωγής και τις εξαγωγές.


Βέλτιστη, ταχύτατη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων – ΠΑΑ, πακέτο Γιούνκερ, εργαλεία στήριξης της κρίσης της αγοράς
Μεταρρυθμίσεις σε ΕΛΓΑ
Γνώση, Εκπαίδευση, Καινοτομία
Ισχυρές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις».