Ερώτηση Αραμπατζή για το Ειδικό Δημοτικό σχολείο Σιδηροκάστρου

Την κάλυψη των κενών Οργανικών Θέσεων στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου, ζητά από τον Υπουργό Παιδείας η Φωτεινή Αραμπατζή

Να καλυφθούν οι κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στο 2θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου, προκειμένου  να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του τη νέα σχολική χρονιά 2018-2019, ζητά με Ερώτησή της προς τον Υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου η βουλευτής Σερρών της ΝΔ κ. Φωτεινή Αραμπατζή.

Αφορμή, οι υπηρεσιακές εισηγήσεις στελεχών της Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΥΥ Σερρών, οι οποίες και προτείνουν τη σύσταση 9 οργανικών θέσεων, (τριών, Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, πέντε, Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και μιας, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού), ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου του Ειδικού ρόλου της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Όπως σημειώνει η κ. Αραμπατζή, το Υπουργείο οφείλει να προχωρήσει στην κάλυψη των συγκεκριμένων θέσεων, σταθμίζοντας τις ιδιαιτερότητες του Ειδικού Σχολείου (σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ μαθητών και διδασκόντων και ανάγκη διαφοροποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όταν χρειάζεται, προκειμένου να διευκολυνθεί η παιδαγωγική ένταξη των μαθητών).

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι μέλημα κάθε ευνομούμενης κοινωνίας, οφείλει να είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των πολιτών στη Δημόσια Εκπαίδευση και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού προϊόντος σε όλες της βαθμίδες της, που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να αποτελεί το εφαλτήριο παραγωγής γνώσης και δημιουργίας.

Αναλυτικά, η κατατεθείσα Ερώτηση της κ. Αραμπατζή είναι η εξής:

Προς
Τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
Κ. Κώστα Γαβρόγλου

Θέμα: Σύσταση οργανικών θέσεων στο 2/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου

Κύριε Υπουργέ,
Σε πρόσφατες δηλώσεις της πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου σας σχετικά με την Εκπαίδευση Ειδικής Αγωγής, αναφέρεται ότι η ενίσχυση και αναβάθμισή της καταλαμβάνει κορυφαία θέση στην ατζέντα της Κυβέρνησης.
Προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερης σημασίας είναι η ενίσχυση με το απαραίτητο Εκπαιδευτικό Δυναμικό του 2/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Σιδηροκάστρου, που λειτουργεί για πρώτη φορά την τρέχουσα σχολική χρονιά 2017 – 2018.
Σε υπηρεσιακές μάλιστα εισηγήσεις στελεχών της Εκπαίδευσης και του ΚΕΔΥΥ Σερρών προτείνεται  η σύσταση οργανικών θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού.
Τριών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κλάδων ΠΕ 11.01, ΠΕ 16.50 και ΠΕ 19.50
πέντε οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδων ΠΕ 21-26, ΠΕ 23, ΠΕ 25, ΠΕ 28, ΠΕ 30
και μιας οργανικής θέσης Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού κλάδου (ΕΒΠ) ΔΕ1.

Κατόπιν τούτων και επειδή:
Η κάλυψη των εν λόγω Οργανικών θέσεων, κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου
Οι ιδιαιτερότητες του Ειδικού Σχολείου, (οι σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ μαθητών και διδασκόντων, ανάγκη διαφοροποίησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όταν χρειάζεται, προκειμένου να διευκολυνθεί η παιδαγωγική ένταξη των μαθητών) είναι δεδομένες
Μέλημα κάθε ευνομούμενης κοινωνίας, είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση του συνόλου των πολιτών στη Δημόσια Εκπαίδευση και η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού προϊόντος σε όλες της βαθμίδες της, που να αναποκρίνεται στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και να αποτελεί το εφαλτήριο παραγωγής γνώσης και δημιουργίας
Ερωτάσθε κ. Υπουργέ
Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου την επόμενη σχολική χρονιά 2018-2019 το 2/θέσιο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου, να λειτουργήσει με το σύνολο των οργανικών θέσεων που έχουν προταθεί για να συσταθούν;