ΕΡΤ Social Growth: Σερραικη διάκριση

Η ιδέα-πρόταση της Κοιν.Σε.Π. Άγκιστρο Δράση για τον ιστορικό τουρισμό στην «Γραμμή Μεταξά» έλαβε τη διάκριση και το βραβείο λόγω καινοτομίας, αντίκτυπου και βιωσιμότητας. Η διάκριση εξασφαλίζει τη δωρεάν ένταξη της Κοιν. Σ.Επ. Άγκιστρο Δράση σε μία από τις τέσσερις κορυφαίες Θερμοκοιτίδες Επιχειρηματικότητας της χώρας (Athens Centre of Entrepreneurship and Innovation του ηντου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Impact Hub Athens, Orange Grove, Microsoft Innovation Centre) και φιλοξενία σε σχετικούς συνεργατικούς χώρους.