Επισιτιστική και Υλική Συνδρομή για απόρους

Οι διανομές των προϊόντων θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα

Με βασικό θέμα τη διοικητική υποστήριξη του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους απόρους, που χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ και η ενημέρωση όλων των υπαλλήλων που εμπλέκονται στην υλοποίησή του γύρω από τη χρήση ειδικού λογισμικού ,τόσο για την παραλαβή και αποθήκευση των προϊόντων όσο και για τη διαδικασία διανομής τους, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη όλων των εταίρων, με στελέχη της εταιρίας «Ευρωσύμβουλοι Α.Ε.» το πρωί στη αίθουσα «Κων/νος Καραμανλής» του Διοικητηρίου.

Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα γίνουν παραλαβές προϊόντων από όλους τους δήμους τα οποία θα αφορούν είδη παντοπωλείου, νωπά προϊόντα
είδη βασικής υλικής συνδρομής, βρεφικά ενώ οι διανομές των προϊόντων θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα.