Επιμελητηριακες εκλογές: Μάθε ποτε και που ψηφίζεις

Διαδικαστικά Εκλογών ΕΒΕΣ

Πότε και που ψηφίζω ;

Οι εκλογές για την ανάδειξη μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Σερρών, θα διεξαχθούν στις Σέρρες την 1η, 2η και 3η Δεκεμβρίου 2017, ημέρες Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στον χώρο του Επιμελητηρίου Σερρών, που βρίσκεται στην οδό Π. Κωστοπούλου 2 και θα διαρκέσει για τις τρεις ημέρες, από ώρα 9:00 π.μ έως 20:00 μ.μ.

Πότε έχω δικαίωμα ψήφου ;

Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα.

Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος (2016), θεωρούνται ταμειακώς ενήμερα (παρ. 2 άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 άρθρου 58 Ν. 4484/2017).

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!

Ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού των συνδρομών, ορίζεται η 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.