‘’ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΡΡΕΣ’’ – Προτεραιότητά μας η αξία της εκπαίδευσης των Μελών του Επιμελητηρίου

Η άσκηση των επαγγελμάτων απαιτεί διαρκώς και νέες αναβαθμισμένες επαγγελματικές ικανότητες και γνώσεις. Οι προσπάθειές μας την επομένη των εκλογών του Επιμελητηρίου Σερρών θα κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή.
Με τη διεξαγωγή σεμιναρίων, ημερίδων και προγραμμάτων κατάρτισης, θα σταθούμε εμπράκτως πλάι και δίπλα στην αγωνιώδη προσπάθεια των επαγγελματιών να αντιμετωπίσουν την κρίση και να περάσουν στην ανάπτυξη.

Όλες μας οι ενέργειες, μόλις αναλάβουμε το τιμόνι της επιμελητηριακής αρχής του τόπου, θα εδράζονται και θα εντάσονται ακριβώς πάνω στο γενικότερο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης (ΔΒΜ) με την οποία θα πρέπει να ζούμε όλοι μας από εδώ και μπρος, σε όλο τον εργασιακό μας βίο, αν θέλουμε να έχουμε βιώσιμη επιχείρηση και ανταγωνιστική ανάπτυξη σαν Νομός Σερρών.

Αυτές οι διαπιστώσεις σημαίνουν ότι οι παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας μπορούν να επανεκκινήσουν μόνο κάτω από ένα νέο επιχειρηματικό και επαγγελματικό περιβάλλον. Η Δια Βίου Μάθηση είναι πλέον γενικά αποδεκτή, ως ένα μόνιμο «εργαλείο» αναβάθμισης των επαγγελματικών ικανοτήτων με το οποίο πρέπει να ζουν οι νέες γενιές εργαζομένων, με ταυτόχρονη προσαρμογή και των παλαιών. Όσο ταχύτερα αποκτούνται τα νέα προσόντα, τόσο ταχύτερα επιτυγχάνεται η άριστη παραγωγική μείξη των νέων επενδύσεων με το εργατικό δυναμικό και τόσο πιο ανταγωνιστικό θα είναι το παραγόμενο προϊόν!

Οι «Επιμελείς Σέρρες» στο πρόγραμμά τους έχουν μεριμνήσει για την ανάπτυξη της Διά Βίου Μάθησης των μελών του Επιμελητηρίου Σερρών.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμά μας προβλέπονται τα εξής :

1: Δίνουμε έμφαση στην εκπαίδευση και κατάρτιση των μελών σε συνεργασία με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (Σερρών).
2: Δημιουργούμε «Σχολή expert-export» με στόχο να αναβαθμίσουμε τους επιχειρηματίες των Σερρών σε ζητήματα που προάγουν την εξωστρέφεια.
3: Αναβιώνουμε τη Σχολή Επιχειρηματία και εμπλουτίζουμε έτσι τις δεξιότητες όσων ασχολούνται με το «επιχερρείν».
4: Μεριμνούμε για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων σεμιναρίων για την εκτροφή, διαχείριση και ανάπτυξη επιχειρήσεων-μονάδων βουβαλίσιου κρέταος.

Για χρόνια, η επαγγελματική κατάρτιση βρισκόταν στο περιθώριο. Είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος σε αυτήν την απραξία.

Με εκτίμηση,
Βασίλης Καλαϊτζίδης
Υποψήφιος Πρόεδρος Επιμελητηρίου Σερρών
Επικεφαλής παράταξης «Επιμελείς Σέρρες»