«Επιμελείς Σέρρες»: Νέες θέσεις εργασίας – Οι Σερραίοι μένουν στις Σέρρες

Οι επιχειρηματίες δεν είναι από τους ανθρώπους που κοιτάζουν πίσω. Κοιτούν τις ευκαιρίες και προσαρμόζονται, επανασχεδιάζουν και δημιουργούν νέες επιχειρηματικές προοπτικές.

Η στήριξη της Μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας είναι ο μονός δρόμος για τη δημιουργία πραγματικού πλούτου, δημιουργία πραγματικών θέσεων εργασίας και συγκράτησης του ανθρώπινου δυναμικού.