Ενισχύεται ο στολος των οχημάτων η ΚΕΔΗΣ

Με ένα σύγχρονο, λειτουργικό και οικονομικό αυτοκίνητο ενισχύει τον στόλο των οχημάτων της η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.). Οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται σε μια εποχή κατά την οποία οι απαιτήσεις για κοινωνική προσφορά διευρύνονται ολοένα και περισσότερο. Έχοντας ως δεδομένο την άμεση ανταπόκριση σε θέματα αλληλεγγύης και συνεχιζόμενης στήριξης προς τον πάσχοντα συνάνθρωπο, το εν λόγω όχημα, θα συμβάλλει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το εξειδικευμένο προσωπικό της δομής, με στόχο το κοινό καλό, προσπαθεί και ανταποκρίνεται με υπευθυνότητα και συνέπεια στις ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν έντονα οικονομικά προβλήματα και προβλήματα υγείας.