Γέμισε κόσμο η αγορά

Τελευταίες αγορές για πολλούς Σερραίους και όχι μόνο που κούνησαν ικανοποιητικά την αγορά των Σερρών.

Αρκετός κόσμος έχει έρθει από τα χωριά όπως και από άλλες πόλεις της Ελλάδας.

Τα δώρα και τα επιδόματα έδωσαν μια ώθηση την τελευταία ημέρα στην αγορά. Αρκετοί καταστηματάρχες έλεγαν πως έτσι έπρεπε να ήταν η αγορά όχι μόνο τις γιορτές αλλά κάθε μέρα.

Πατήστε εδώ για να δείτε βίντεο