Αναπτυξη Ν. Σερρών: Ανακοίνωση για τους τρεις απορριφθέντες υποψήφιους

Σε ανακοίνωσή του, ο υποψήφιος για τις επιμελητηριακές εκλογές των Σερρών, συνδυασμός «Ανάπτυξη Ν. Σερρών – Χρ. Μέγκλας», αναφέρει:

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Σερρών με την υπ’ αριθ. 12/11.11.2017 Απόφαση της απέρριψε τρεις υποψηφιότητες του Συνδυασμού «Ανάπτυξη Ν. Σερρών» και ειδικότερα των κυρίων: Γεωργάκη Ηλία, Λίτου Στέργιου, Πρίσκα Ιουλίας.

Η Επιτροπή απέρριψε τους ανωτέρω υποψηφίους, παρά την αρχική τους αποδοχή από την ίδια, και παρά ότι και οι τρεις (3) ανωτέρω υποψήφιοι πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις του εκλόγιμου, στο οποίο και εμφανώς συνηγορούν η υπ’ αριθμ 126996/ 20.11.2017 Διευκρινιστική Οδηγία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, καθώς και το με ημερ/νία 17.11.2017 Θετικό Γνωμοδοτικό Σημείωμα του Νομικού Τμήματος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Δυστυχώς, οι συνεχείς ενστάσεις προς την Εκλογική Επιτροπή και οι τακτικές εισαγγελικές παραγγελίες προς το Επιμελητήριο Σερρών που υποβλήθηκαν από τον Συνδυασμό «ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΡΡΕΣ» συντέλεσαν αδιαμφισβήτητα σε ένα κλίμα εκφοβισμού και τρόμου, δυσχεραίνοντας το ήδη δύσκολο έργο της Εκλογικής Επιτροπής.

Η στάση των «ΕΠΙΜΕΛΕΙΣ ΣΕΡΡΕΣ», σε συνδυασμό με τη εκπρόθεσμη παροχή και αλλαγή των διευκρινιστικών οδηγιών από τη Γενική Γραμματεία (με το υπ’ αριθ. 115904/24-10-2017 έγγραφο της), τέσσερις (4) ημέρες δηλαδή μετά το πέρας της από 20.10.2017 προθεσμίας για τη διευθέτηση του Δικαιώματος Ψήφου, οδήγησε στη διαγραφή εκατόν δέκα επτά (117) Σερραίων Επαγγελματιών από το εκλογικό σώμα. 

Οι επίμονες προσπάθειες του Συνδυασμού μας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» να ανακληθούν εκατέρωθεν οι ενστάσεις και να μην αποκλειστεί κανένας ψηφοφόρος, ανεξαρτήτως τον Συνδυασμό που έκαστος υποστηρίζει, δεν ευδόκησαν, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του εκλογικού σώματος, την αποδυνάμωση του σημαντικότερου δημοκρατικού στοιχείου του Επιμελητηριακού Θεσμού.

Ο Συνδυασμός μας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ν. ΣΕΡΡΩΝ» δεν πτοείται ωστόσο από τις άτοπες αυτές εξελίξεις.

Είμαστε βέβαιοι ότι οι τρεις (3) Υποψήφιοι που διαγράφηκαν στηρίζουν την προσπάθεια μας. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς, και τους τρεις (3) ξεχωριστά, κυρίους Γεωργάκη Ηλία, Λίτο Στέργιο, Πρίσκα Ιουλία για τη δυναμική στήριξη τους με σκοπό το κοινό συμφέρον της σερραϊκής επιχειρηματικής κοινότητας.