Αναληθειες Αντιδεοντολογικές Συμπεριφορές Παραλείψεις – Του Γιάννη Πετκογλου

Δημοσιοποιήθηκε στα τοπικά ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κείμενο τοπικού άρχοντα του Δήμου Εμμανουήλ Παππά σχετικά με το Αστυνομικό τμήμα, που πρόκειται να δημιουργηθεί στον εν λόγω Δήμο.

Α)Στο κείμενο υπάρχουν αναλήθειες (θέλουμε να πιστεύουμε όχι από σκοπιμότητα), που όλες οδηγούν στο λάθος συμπέρασμα , ότι το Αστυνομικό τμήμα πρέπει να χωροθετηθεί στο Χρυσό και όχι στο Ν.Σκοπό.

Τις επισημαίνουμε.

1.Η έδρα του Αστυνομικού τμήματος , με βάση το σχετικό Π.Δ. άρθρο 75, παράγραφος 2, δεν ταυτίζεται, κατ ανάγκη, με την έδρα του Δήμου. Μπορεί να ευρίσκεται σε οποιαδήποτε περιοχή του ομώνυμου Δήμου.
Η και λίγο διαφορετικά. Αν υποθέσουμε, προς στιγμήν , ότι η έδρα του Αστυνομικού τμήματος προβλεπόταν από το Π.Δ. να είναι στην έδρα του Δήμου, θα εξέταζε η Αστυνομία την καταλληλότητα κτιρίων σε χωριά, όπως ο Ν.Σκοπός, η Πεντάπολη, το Αγιο Πνεύμα ? Προφανώς όχι.
Τα εξέτασε όμως επειδή ακριβώς το Π.Δ. προβλέπει , ότι το Αστυνομικό τμήμα μπορεί να ευρίσκεται σε οποιαδήποτε περιοχή του Δήμου.

2.Οι παρουσιαζόμενες στο κείμενο αποστάσεις των άλλων χωριών από το Ν.Σκοπό και το Χρυσό δεν είναι πάντα οι πραγματικές.
Το Ν.Σούλι παρουσιάζεται στο κείμενο να απέχει λιγότερο από το Χρυσό από ότι πραγματικά απέχει (6,6 χλμ αντί 8,2χλμ) . Το Ν.Σούλι επίσης παρουσιάζεται να απέχει περισσότερο από το Ν.Σκοπό από ότι πραγματικά απέχει (16,6 χλμ αντί 13,4χλμ).

3.Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω παρατήρησης 2, αλλά και επειδή υποψιαζόμαστε, ότι υπάρχουν κι άλλα λάθη στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε σχετικά με την απόσταση από τα δύο χωριά (Ν.Σκοπός και Χρυσό) θα παραθέσουμε πως πρέπει με απλά μαθηματικά να βρούμε τη μέση απόσταση των κατοίκων από το Ν.Σκοπό και το Χρυσό.
Πολλαπλασιάζουμε τον πληθυσμό του κάθε χωριού με την απόσταση του κάθε χωριού από το Ν.Σκοπό και το Χρυσό .Προσθέτουμε τα γινόμενα για τα δύο αυτά χωριά αντίστοιχα. Διαιρούμε τα δύο προκύπτοντα αθροίσματα των γινομένων με το σύνολο του πληθυσμού όλων των χωριών.
Το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι ότι η διαφορά στη μέση απόσταση των κατοίκων από το Χρυσό σε σχέση με το Ν.Σκοπό είναι σαφώς μικρότερη από το 1 χιλιόμετρο (0,7 του χιλιομέτρου).
Δεδομένου ότι οι αποστάσεις των χωριών ελήφθησαν από το Googlemaps , το οποίο χρησιμοποιεί ακρίβεια δεκάτου του χιλιομέτρου και λαμβανομένου υπ όψη ότι η ρυμοτομία του Ν.Σκοπού σε σχέση με την αντίστοιχη του Χρυσού είναι πολύ καλύτερη, εύκολα προκύπτει ότι η διαφορά στη μέση απόσταση των κατοίκων από το Ν.Σκοπό και το Χρυσό είναι αμελητέα.

Β)Θα θέλαμε επίσης να εκφράσουμε τη θέση μας ,ότι η δημόσια ανακοίνωση από τον τοπικό άρχοντα – συγγραφέα του κειμένου , της έδρας του Αστυνομικού τμήματος στο Χρυσό (ακόμη κι αν επιβεβαιωθεί από την εξέλιξη των πραγμάτων), χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση του αρμόδιου Υπουργού κι ενώ οι εκθέσεις της Αστυνομίας και οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εμμανουήλ Παππά είναι, στο να ορισθεί ο Ν.Σκοπός η έδρα του Αστυνομικού τμήματος , συνιστά το λιγότερο παραβίαση στοιχειωδών κανόνων δεοντολογίας και προσβολή του Υπουργού, της Αστυνομίας και του Δημοτικού Συμβουλίου (του οποίου μέλος είναι ο συγγραφέας του κειμένου).

Γ)Να προσθέσουμε, ότι άσχημη εικόνα δημιουργεί ο τοπικός άρχων με το γεγονός της μη αναφοράς στο κείμενο του, των εκθέσεων της Αστυνομίας, που κρίνουν ως καταλληλότερο το κτίριο του Ν.Σκοπού.
Επίσης αλγεινή εντύπωση δημιουργεί η παντελής απουσία από το κείμενο, της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για παραχώρηση του κτιρίου του Ν.Σκοπού, μετά από σχετικό αίτημα της Αστυνομίας.

Γιάννης Α.- Ε. Πέτκογλου
τ. Πρόεδρος Νομαρχιακού Συμβουλίου Σερρών