«Ανίκανη η Κυβέρνηση να προστατέψει τα εμβληματικά παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά»

Την απόλυτη ανικανότητας της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, που με αποκλειστική της ευθύνη έφερε εκπρόθεσμα σε σχέση με αυτά που όριζε η ΕΕ στη Βουλή τη συζήτηση του Σχεδίου Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης, στηλιτεύουν με Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 27 βουλευτές της ΝΔ με πρώτη υπογράφουσα την Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Φωτεινή Αραμπατζή.

Οι συνυπογράφοντες βουλευτές της ΝΔ υπογραμμίζουν ότι η ανευθυνότητα της Κυβέρνησης στέρησε από τη χώρα μας την ευκαιρία να διαμορφώσει εγκαίρως τις ελληνικές θέσεις για την προστασία των αλκοολούχων ποτών ΠΓΕ της χώρας μας και τη δυνατότητα να ζητήσει τροποποιήσεις επωφελείς για τα εθνικά μας συμφέροντα, όπως έπραξαν άλλα κράτη – μέλη. Τονίζουν δε ότι αν δεν τροποποιηθεί ο Κανονισμός, προδιαγράφεται κίνδυνος νοθείας, αντιγραφής ή υποβάθμισης εμβληματικών παραδοσιακών αλκοολούχων ποτών όπως το Ούζο, το Τσίπουρο, η Τσικουδιά και η Μαστίχα εξ αιτίας, μεταξύ άλλων, και της ταύτισης των 2 διακριτών εννοιών, της συσκευασίας και της εμφιάλωσης, που περιλαμβάνει ο Κανονισμός.

Ζητούν από τους αρμόδιους Υπουργούς την κατάθεση των σχετικών πρακτικών και εγγράφων που να καταδεικνύουν ποιες ήταν οι ελληνικές θέσεις που διατυπώθηκαν (αν διατυπώθηκαν) στα κοινοτικά όργανα κατά τη διάρκεια του αρχικού σχεδιασμού του Κοινοτικού Κανονισμού για τα αλκοολούχα ποτά. Παράλληλα, ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις για το πώς σκοπεύει η Κυβέρνηση να διασφαλίσει, έστω και στο και 5’ την προστασία των Γεωγραφικών Ενδείξεων στα ελληνικά παραδοσιακά αλκοολούχα ποτά, λαμβάνοντας μάλιστα υπ’ όψιν την υπεύθυνη στάση της ΝΔ και τις προτάσεις της για τη βελτίωση του σχετικού Κοινοτικού Κανονισμού, όπως διατυπώθηκαν στη σχετική συνεδρίαση της Επιτροπής.

«Το σχέδιο του νέου Κοινοτικού Κανονισμού αφορά άμεσα τον κλάδο παραγωγής αλκοολούχων ποτών της χώρα μας. Έναν κλάδο κατ’ εξοχήν εξαγωγικό, με ποσοστό της τάξης του 65%, έναν κλάδο, το 70% της συνολικής παραγωγής του οποίου, αντιπροσωπεύεται από τα αλκοολούχα ποτά Γεωγραφικής Ένδειξης. Δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο οι 21.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας του κλάδου στην Ελλάδα, ούτε να μεταφερθεί εκτός χώρας σημαντική προστιθέμενη αξία», σημειώνει χαρακτηριστικά η κ. Αραμπατζή και οι 26 συνάδελφοί της.