Ανάπτυξη μέσα από ισχυρές οργανώσεις παραγωγών – Αρθρο Φ. Αραμπατζή στη Βραδυνή

Αναφέρεται συχνά ότι η Αγροτική Οικονομία αποτελεί έναν από τους τρεις βασικούς πυλώνες της Εθνικής μας Οικονομίας μαζί με τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό. Ωστόσο, η καταγεγραμμένη συμβολή της δεν ανταποκρίνεται στη δυνητική δυναμική της.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, αντιστέκεται. Καθώς παρά τη σημαντική συρρίκνωσή της τη δεκαετία 1995-2005, κατάφερε οριακά να ανακάμψει κατά 1 ποσοστιαία μονάδα του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια της βαθιάς κρίσης.

Αυτή η τάση αντιστροφής καταδεικνύει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο:

Πρώτον, ότι οι υφεσιακές πολιτικές που, δυστυχώς, τα 2 τελευταία χρόνια εφαρμόζονται, είναι πρόδηλα λανθασμένες καθώς υπονομεύουν και αντιστρατεύονται το στόχο της αναπτυξιακής προοπτικής του Τομέα.

Δεύτερον, ότι στις παρούσες κοινωνικο-οικονομικές συγκυρίες, η Γεωργία και η Κτηνοτροφία θα μπορούσαν να αποτελέσουν διέξοδο για σημαντικό μέρος του πληθυσμού της χώρας, που μαστίζεται από την ανεργία και την οικονομική δυσπραγία, ενισχύοντας την οικονομία, αλλά και την κοινωνική συνοχή.

Στην πρόκληση, λοιπόν, της απελευθέρωσης της δυναμικής του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα, η Ν.Δ. απαντά με:
• πολιτικές ελάφρυνσης των δυσβάσταχτων φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και μείωσης του κόστους παραγωγής,
• πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και μετάβασης σε ένα νέο πρότυπο αγροτικής επιχειρηματικότητας, με ισχυρούς, ανταγωνιστικούς επαγγελματίες – αγρότες και συνεταιριστικούς φορείς.

Σημείο-«κλειδί», η βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε.
Με έμφαση τόσο στην ποιοτική – στρατηγική στόχευσή του ΠΑΑ 2014-2020, του αγροτικού δηλαδή ΕΣΠΑ, όσο και στη χρονική επιτάχυνση των απορροφήσεών του, που σήμερα, δυστυχώς, με απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝ.ΕΛ., είναι σχεδόν μηδενικές.

Ανάλογη πρόκληση και η αξιοποίηση των χαμένων ευκαιριών του «Πακέτου Juncker» για τον αγροδιατροφικό τομέα, το οποίο, ιδιαίτερα σε μία εποχή διαπιστωμένης έλλειψης ρευστότητας, ευνοεί τη δανειακή χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής των αγροτών – επενδυτών, τόσο της πρωτογενούς παραγωγής όσο και της εμπορίας – μεταποίησης.

Η στοχευμένη αξιοποίηση των συγκεκριμένων αναπτυξιακών ευκαιριών, με βελτίωση των υποδομών, ενθάρρυνση της μεταποίησης και της καινοτομίας, θα μειώσουν το κόστος παραγωγής και θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία των προϊόντων.

Πρωτεύουσα δράση στην ενίσχυση της αγροτικής επιχειρηματικότητας έχει για τη Ν.Δ. η σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών ανά προϊόν. Ισχυρές οργανώσεις παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις, συλλογικά επενδυτικά και εμπορικά σχήματα. Μία σύγχρονη απάντηση, μια νέα προοπτική στην αξία των υγιών συνεταιριστικών οργανώσεων με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Με ωφέλειες στις οικονομίες κλίμακος, στην οργανωμένη καθετοποιημένη παραγωγή και στην ισχυροποίηση της διαπραγματευτικής δύναμης στη διάθεση των προϊόντων.

Κομβικής σημασίας η σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, αλλά και η αξιοποίηση του διαφορικού μας πλεονεκτήματος, στην ελληνική ορεινή κτηνοτροφία, που συνδυαστικά θα ανατάξουν την Αγροτική Οικονομία.

* Η Φωτεινή Αραμπατζή είναι βουλευτής Σερρών της Ν.Δ. και τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης

Πηγή Βραδυνή