Έτσι θα ήταν η Ελλάδα σήμερα αν δεν είχε καρφωθεί η Κόκκινη Σημαία με το Σφυροδρέπανο